Hydrogel maakt de wereld veiliger

Alles over Hydrogel

  • Zero PFAS
  • Recycling

Hydrogel is een innovatief brandblusmiddel op basis van een revolutionaire nieuwe technologie. Met deze unieke, gepatenteerde, nieuwe aanpak is er geen fluorchemie nodig en worden er geen compromissen gesloten op het gebied van brandbluseffectiviteit, milieuvriendelijkheid en menselijke veiligheid.

Hydrogel heeft bewezen een superieur product te zijn oor het blussen van lithium-ion batterijbranden. De energietransitie van de afgelopen jaren heeft geleid tot een enorme toename van het gebruik van lithium-ion batterijen. Deze batterijen maken tegenwoordig deel uit van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Lithium-ion-accu’s vergroten het risico op brand op deze plaatsen enorm, omdat ze zonder externe aanleiding in brand kunnen vliegen. In dergelijke gevallen is het gebruik van Hydrogel om de brandende batterijen effectief te doven essentieel.

Hydrogel blust lithium-ion-batterij-branden

Brandgevaar voor lithium-ionbatterijen in het dagelijks leven

Hydrogel is ook het veiligste veiligste brandblusmiddel ter wereld

Veilig voor het milieu:

  • Hydrogel bevat NUL PFAS
  • Hydrogel is bewezen niet giftig voor het milieu
  • Recyclebaar

Veilig voor mensen:

  • Hydrogel valt niet uiteen in gevaarlijke stoffen, zoals veel andere brandblusmiddelen. Dit betekent dat Hydrogel veilig te gebruiken is voor degene die het vuur aan het blussen is.
  • Hydrogel is niet gevaarlijk voor mensen, veroorzaakt geen huidirritatie etc.
  • Hoewel Hydrogel meer dan 95% water bevat, kan het veilig worden gebruikt op elektrische apparatuur (tot 1000 Volt) met een verscheidenheid aan mondstukontwerpen
People
  • Zero PFAS
  • Recycling