Lithium-ion batterijbranden

NTA 8133

“De zwaarste lithium-ion batterij test die er iss”

In november 2021 is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8133 gepubliceerd. Deze NTA 8133 beschrijft de opbouw, uitvoering en beoordeling van standaard brandblusproeven op lithiumaccu’s, bedoeld om de geschiktheid van draagbare blustoestellen voor dit brandtype aan te tonen.

De NTA 8133 richt zich op het stoppen van het verbrandingsproces van een Lithiumbrand. Conventionele draagbare blustoestellen zijn niet direct geschikt om deze zeer lastige en intense lithium accubrand aan te kunnen.

NTA 8133 is de eerste publicatie die gaat over accu’s met beperkt vermogen tot 600 Wh. Denk hierbij aan oplaadbare accu’s voor draagbare elektronica zoals smartphones en laptops, elektrisch handgereedschap, huishoudelijke apparaten, draagbare medische apparatuur, speelgoed, radiografisch bestuurbare objecten, drones en fietsen.

The test procedure

De test

Op basis van de prestatie-eisen en beproevingsmethoden die vastgelegd zijn in de NTA 8133 wordt beoordeeld of draagbare blustoestellen geschikt zijn voor het blussen van Lithium accubranden.

Tijdens de test wordt er een testopstelling gebruikt waarbij de lithiumcellen vrij zweven in een metalen opstelling boven de grond. Het is daarmee niet mogelijk om de Lithiumcellen geheel onder te dompelen en daarmee het verbrandingsproces te stoppen. De 6 Lithium pouch cellen van 100 Wh per stuk worden door middel van overlading tot ontbranding gebracht. De ontbranding zal tussen de 7 en 9 minuten duren.

Bij het eerste vlamverschijnsel mag er direct gestart worden met de bluspoging. Voor deze poging heeft de operator 3 minuten de tijd. Na afloop van de bluspoging mag er een kort vlamverschijnsel zijn van 5 seconden wat ook vanzelf weer uit zal doven. Gedurende 20 minuten na de laatste bluspoging mag er geen herontsteking plaatsvinden. En hierna moet er minimaal 1 werkende pouch cel over zijn. Indien deze test tweemaal succesvol is behaald dan is de test geslaagd. Een blustest bestaat maximaal uit drie pogingen.

ASAPs 9 liter blustoestel heeft de NTA 8133 test succesvol behaald: in slechts 2 achtereenvolgende pogingen werden ieder keer 3 pouch cellen gered van de Thermal Runaway. Waarbij de vlammen al ruim binnen 60 seconden waren gedoofd en de Hydrogel meer dan voldoende koeling verzorgde om de ontbrandde pouch cellen naar een veilige temperatuur terug te koelen.