Brandklassen

Klasse A-branden: Vaste brandbare stoffen

Hydrogel wordt dikker bij hogere temperaturen. De gel kleeft aan het hete brandende oppervlak en koelt het vuur ter plekke af. Dit maakt Hydrogel zeer effectief, omdat het blusmiddel effectief is op de plek waar het het hardst nodig is. Het voorkomt morsen en nevenschade of het moeten aanbrengen van een teveel aan blusmiddel.

Door zijn kleefvermogen wordt langdurige koeling geboden aan hete vaste oppervlakken, waardoor lange tijd wordt voorkomen dat het opnieuw in brand vliegt. Dit biedt de optimale mogelijkheid om de aanwezige personen veilig uit de aan brand blootgestelde zone te verlaten.

Class A fires
Fire A Class

Breed scala aan soorten vuur

Class A fires

Brandklasse A

Vaste brandbare stoffen

Class B fires

Brandklasse B

Ontvlambare vloeistoffen

Class F fires

Brandklasse F

Vetten

The test procedure

Lithium-ion batterijbranden