Ons product

Planeet en Mensen

“Het veiligste brandblusmiddel ter wereld”

Poeder en schuim zijn de meest gebruikte brandblusmiddelen. De belangrijkste nadelen van deze producten zijn de milieuvervuilende eigenschappen, die leiden tot ongewenste en onbedoelde schade aan infrastructuur en apparatuur en vervuiling van bodem, grond- en oppervlaktewater. Zelfs nieuw ontwikkelde PFAS-vrije middelen kunnen schadelijk zijn voor het milieu (Eco-toxiciteit).

Men kan op veel verschillende manieren naar de milieu-impact van een product kijken, maar hoe je het ook bekijkt, Hydrogel blijkt het meest milieuvriendelijke brandblusmiddel ter wereld te zijn.

  • Niet giftig voor het milieu: aquatische toxiciteitsstudies volgens de OESO-richtlijn voor het testen van chemicaliën tegen algen en watervlooien hebben aangetoond dat Hydrogel niet giftig is voor het milieu.
  • NUL PFAS: Hydrogel bevat nul PFAS. De meest nauwkeurige meetsystemen bevestigen <1 ppb PFAS in Hydrogel. Dit is zelfs een 1000 keer betere score dan de door Milieukeur gehanteerde PFAS-grenswaarden.
  • Herbruikbaar: terug naar de natuur als compostversterker na levensduur als brandblusmiddel
Safest fire extinguishing

Hydrogel is 100% PFAS-vrij

Fluorsurfactanten en andere fluorhoudende stoffen (PFAS) worden toegepast in verschillende producten: reinigings- en onderhoudsmiddelen, verpakkingen, textiel, coating en brandblusmiddelen.

PFAS draagt bij aan een hoge bluswerking. Maar voor mensen hebben deze door de mens gemaakte chemische stoffen een slechte invloed op het milieu: ze kunnen niet worden afgebroken door natuurlijke processen en hopen zich daarom op in dieren en mensen en zijn dan ook gevaarlijk voor alle levende soorten.

In Europa wordt uiterlijk in 2028 een verbod op PFAS verwacht. Dit betekent dat in 2028 alle PFAS bevattende brandblussers moeten worden vervangen door een PFAS vrije versie.

Hydrogel is 100% PFAS-vrij (ZERO PFAS) en daarmee toekomst- en milieubestendig! Bovendien kan Hydrogel na zijn levensduur van 5 jaar worden gerecycled tot een compostverrijkingssupplement: o.a. aardappelplanten groeien beter door de kleicomponent van Hydrogel aan de compost toe te voegen.

Zero PFAS

Mensen

Hydrogel is niet alleen het veiligste brandblusmiddel voor het milieu, maar ook het veiligste voor de mens. Ook de meest voorkomende blusmiddelen zijn gevaarlijk om te gebruiken. De ontledingscomponenten zijn vaak giftige gassen (Ammoniak, Zwaveldioxide, etc.), die ontstaan door de hoge temperaturen tijdens het blussen. Het gebruik van deze middelen om een brand te blussen dient alleen te gebeuren met een zuurstofmasker op. Normaal gesproken gebruiken alleen professionele brandblussers dergelijke apparatuur. Maar hoe zit het met mensen thuis, op kantoor, hotel, scholen of werkomgeving… Hydrogel valt alleen uiteen in waterdamp en is daarom zeer veilig in gebruik.

Hydrogel is niet gevaarlijk voor mensen, veroorzaakt geen huidirritatie etc. zoals vele andere middelen. Raadpleeg ons veiligheidsinformatieblad in de downloadsectie. Hoewel Hydrogel meer dan 95% water bevat, kan het veilig worden gebruikt op elektrische apparatuur (tot 1000 volt) met diverse spuitnozzles.

De unieke eigenschappen van Hydrogel maken het tot het perfecte middel om lithium-ionbatterij-branden te blussen. Door veel experts worden branden van lithium-ion-batterijen beschouwd als een levensbedreigend risico dat is voortgekomen uit de energietransitie van de afgelopen 10 jaar. Elke dag worden er gevaarlijke branden veroorzaakt door lithium-ionbatterijen. Hydrogel is in staat deze branden zeer effectief te blussen.

“HYDROGEL maakt de wereld veiliger”

People