Brandklassen

Brandklasse F: Vetten

Hydrogel dooft brandende vetten door het vetoppervlak te bedekken, af te koelen en het vuur te doven.

De kleideeltjes in de Hydrogel blokkeren de zuurstof van het brandende vet.

De gel die het vet bedekt is zeer stabiel en herontbranding is niet mogelijk.

Class F fires
Fire F Class

Breed scala aan soorten vuur

Class A fires

Brandklasse A

Vaste brandbare stoffen

Class B fires

Brandklasse B

Ontvlambare vloeistoffen

Class F fires

Brandklasse F

Vetten

The test procedure

Lithium-ion batterijbranden