Brandklassen

Brandklasse B: Ontvlambare vloeistoffen

Hydrogel dooft brandbare apolaire vloeistoffen door de vloeistof af te dekken, af te koelen en het vuur te doven. De kleideeltjes in de Hydrogel blokkeren de zuurstof van de ontvlambare vloeistof en door zijn chemie zal de klei de ontvlambare vloeistoffen tussen zijn lagen opvangen. Beide mechanismen zullen leiden tot een snelle verstikking van het vuur.

De gel die de vloeistof bedekt is zeer stabiel en her-ontbranding is niet mogelijk, ook wanneer het geloppervlak wordt verstoord door wind of andere oorzaak, zal her-ontbranding van het vuur niet optreden. Deze eigenschap maakt Hydrogel zeer veilig om gedoofde vloeistofbranden te benaderen.

Class B fires
Fire B Class

Breed scala aan soorten vuur

Class A fires

Brandklasse A

Vaste brandbare stoffen

Class B fires

Brandklasse B

Ontvlambare vloeistoffen

Class F fires

Brandklasse F

Vetten

The test procedure

Lithium-ion batterijbranden