Product

Toepassingen

Het brede scala aan brandtypen waarvoor Hydrogel werkzaam is, maakt het geschikt voor vele toepassingen in handbrandblussers, industriële toepassingen en brandbeveiliging van gebouwen. Hydrogel kan in veel toepassingen worden gebruikt, zolang ze vorstvrij zijn en geschikt voor premix blusmiddelen.

Draagbare brandblussers

De overgrote meerderheid van beginnende branden wordt met draagbare brandblussers geblust. Hydrogel is geschikt voor een groot aantal soorten branden: vaste stoffen, vetten en lithium-ionbatterijen.

Draagbare brandblussers moeten minimaal om de 20 jaar worden vervangen. Vaak schrijft de wetgeving voorafgaande vervanging van de agent voor. Hydrogel heeft een levensduur van meer dan 5 jaar. Eerdere vervanging is om technische/prestatieredenen niet vereist. Wanneer vervanging nodig is, kan Hydrogel zonder problemen worden afgevoerd, omdat het ECO-veilig is.

Voor Hydrogel draagbare brandblussers verwijzen we naar ons merk ASAPs.

ASAPs staat voor:

  • As Sustainable As Possible / Zo duurzaam mogelijk
  • As Safe As Possible / Zo veilig mogelijk
  • As Simple As Possible / Zo makkelijk mogelijk
  • As Smart As Possible / Zo slim mogelijk

Bezoek ASAPs

Hand held fire extinguishers

85% van beginnende branden wordt geblust met draagbare brandblussers.

Industriële & bouwtoepassingen

Hydrogel kan worden gebruikt voor industriële en gebouwbrandblussystemen. De unieke eigenschappen en mogelijkheden maken verbeterde brandblusoplossingen mogelijk voor een verscheidenheid aan industrieën en gebouwen.

Hydrogel is het meest milieuvriendelijke brandblusmiddel ter wereld:

  • Niet giftig voor het milieu
  • NUL PFAS
  • Herbruikbaar: na gebruik terug naar de natuur als brandblusmiddel

Hydrogel is het meest mensveilige brandblusmiddel ter wereld:

  • De meest voorkomende blusmiddelen zijn gevaarlijk om te gebruiken. De ontledingscomponenten zijn vaak giftige gassen (Ammonium, Zwaveldioxiden, etc.), die ontstaan door de hoge temperaturen tijdens het blussen. Het gebruik van deze middelen om een brand te blussen dient alleen te gebeuren met een zuurstofmasker op. Normaal gesproken gebruiken alleen professionele brandblussers dergelijke apparatuur. Maar hoe zit het met mensen thuis, op kantoor, hotel, scholen of werkomgeving… Hydrogel valt alleen uiteen in waterdamp en is daarom zeer veilig in gebruik.
  • Hydrogel is niet gevaarlijk voor mensen, veroorzaakt geen huidirritatie etc. zoals vele andere middelen. Raadpleeg ons veiligheidsinformatieblad in de downloadsectie.
  • Hoewel Hydrogel meer dan 95% water bevat, kan het veilig worden gebruikt op elektrische apparatuur (tot 1000 Volt) met diverse spuitnozzles.

Hydrogel is een nieuwe technologie om effectief branden te blussen. Met onze partners blijven we nieuwe eigenschappen en functionaliteiten ontwikkelen die het toepassingsgebied van Hydrogel zullen verbreden en de prestaties ervan zullen verbeteren.

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Industrial & building applications